राष्ट्रीय-पक्षी-मोर-मराठी-निबंध
राष्ट्रीय पक्षी मोर मराठी निबंध 


राष्ट्रीय पक्षी मोर मराठी निबंध क्रमांक १ :
 Rashtriya Pakshi Mor Nibandh In Marathi :मोर हा एक सुंदर पक्षी आहे. मोर हे सरस्वतीचे वाहन आहे. आकाशात काळे ढग जमू लागले की मोराला खूपच आनंद होतो. राना मध्ये तू मियाऊ मियाऊ असे ओरडू लागतो. शेतकऱ्याला जणूकाही पाऊस जवळ आल्याची वर्दी सुद्धा यामुळे मिळते. मोराचा पिसारा अतिशय मोहक असतो प्रत्येक पिसाचा निळसर हिरवा रंग तसेच मधले हिरवट रंगाचे डोळे ह्या गोष्टी पहातच रहावे वाटतात. रंगीत चकाकणारा फुललेला पिसारा म्हणजे निसर्गाचा चमत्कारच म्हणावा लागेल.

 पाऊस जवळ आला की मोर आनंदानी  आपला पिसारा फुलवून नृत्य करतो. काही ठिकाणी अगदी शुभ्र पांढऱ्या रंगाचे मोर आढळतात. रानातील किडा-मुंगी आहे मोराचे आवडते खाद्य होय. मोर आपल्या  अणुकुचीदार  चोचीने सापाला ही मारतो.  भगवान श्रीकृष्णाला मूर्ती अतिशय आवडतो  म्हणून त्याच्या मुकुट यामध्ये मोरपीस लावलेली असते. असा हा मोर भारताचा राष्ट्रीय पक्षी म्हणून ओळखला जातो.

राष्ट्रीय पक्षी मोर मराठी निबंध क्रमांक २ :

मोर हा भारताचा राष्ट्रीय पक्षी आहे. हा पक्षी त्याच्या मोहक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. मोर हे सरस्वतीचे वाहन आहे. मोराला सौंदर्य व आनंदाचे प्रतीक मानले जाते. 
मोर रंगाने चमकदार हिरवटनिळ्या रंगाचा असतो. त्याची मान लांब व गडद निळ्या रंगाची असते. त्याची पिसे लांब असतात. प्रत्येक पिसावर चंद्रा सारखा ठिपका असतो जो निळा, हिरवा. सोनेरी या रंगछटांनी बनला असतो. त्याच्या डोकयावर तुरा असतो.

मोराला पावसात नत्य करायला आवडते. नृत्य करताना तो त्याचा पिसारा फुलवतो. हा पिसारा अतिशय सुंदर असा रंगबिरंगी पंख्यासारखा दिसतो.मोराच्या मादीला लांडोर म्हणतात, तिला पिसारा नसतो व ती आकर्षकही दिसत नाही.| मोर फळे, धान्य, कीटक, साप इत्यादी खातात व जंगलातल्या झाडांवर राहतात. ते शेतात किंवा गावांजवळ देखील राहतात. मोरांना कधी कधी पाळले जाते व बागेत ठेवले जाते. मोराचे पंख सजावटीसाठी वापरले जातात. मोर फळे, धान्य, कीटक, साप इत्यादी खातात व जंगलातल्या झाडांवर राहतात. ते शेतात किंवा गावांजवळ देखील राहतात. मोरांना कधी कधी पाळले जाते व बागेत ठेवले जाते. मोराचे पंख सजावटीसाठी वापरले जातात.आपल्या रंगीत पिसाऱ्यामुळे व डौलदार मानेमुळे मोराने पैठणी या महाराराष्ट्राच्या महावस्त्रावर स्थान मिळविले आहे.