मी-सायकल-शिकते-तेव्हा-निबंध
मी-सायकल-शिकते-तेव्हा-निबंध

मी सायकल शिकते तेव्हा निबंध | Mi Cycle Sikhate Tevha :
चौथीच्या वर्गात माझा पहिला क्रमांक आला. म्हणुन मामाने मला सायकल बक्षीस दिली. मी एकदम खुश ! मी त्यादिवशी आईच्या मागे लागले. तिची मदत घेतली आणि सायकल शिकायला सुरुवात केली. आमच्या घराच्या जवळच मैदानात सायकल चा पहिला धडा सुरू झाला. मी सायकलवर बसले. मात्र चालवायला सुरुवात करण्याआधी तो जाऊ लागला. मी मनातल्या मनात घाबरले. पण आईने धीर दिला. तिने सायकल घट्ट पकडली होती.

मी पडले मारू लागले. मला जमीन सरकत असल्याचे दिसू लागले. माझी भीती वाढू लागली. हॅण्डल डगडग करू लागले. सायकल कधी इकडे, तर कधी तिकडे जाऊ लागली. मध्येच तो जाऊ लागला. मी सायकल सोडून आईला मिठी मारायची. अशा तऱ्हेने आठ दहा फेऱ्या झाल्यावर आई दमली आणि आमचा तो कार्यक्रम त्यादिवशी संपला.