मी-पाहिलेला-रस्ता-मराठी-निबंध
मी-पाहिलेला-रस्ता-मराठी-निबंध

मी पाहिलेला रस्ता मराठी निबंध | Mi Pahilela Rasta Nibandh Marathi : 
सुट्टी मध्ये मामाच्या घरी जायला निघालो की, मामाचे घर माझ्या डोळ्यासमोर येते. त्याचबरोबर मामाच्या घराकडे जाणारी सुंदर वाट दिसू लागते. त्या वाटेच्या दोन्ही कडा दगडांनी बांधलेले आहेत. वाटेवर नदीतील लहान-मोठे गुळगुळीत दगड पसरलेले आहेत. दोन्ही बाजूंनी ओडीने फुलझाडे लावलेली आहेत. त्यामुळे त्या वाटेने मामाच्या घराकडे पुन्हा जावे असे वाटत राहते.

मामाच्या घराकडून नदीकडे जाणारी वाट मला फारच आवडते. ही वाट बांधावरून जाते. मी दोन्ही हात पसरून तोल सावरत त्या वाटेवरून जातो. देवळाकडे जाणारी वाट सुंदर आहे. ती वळणावरची व चढ उतार असलेली अशी आहे. रानात तर वाटांचे जाळी दिसते. शहरातील आमच्या मैदानाकडे जाणारी वाट मला मुळीच आवडत नाही. ही वाट इमारतीच्या मधून जाते. वाटेत कचरा खूप पडलेला असतो. अशा या वाटा काही आवडत्या काही नावडत्या.